BUDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH

VZTAHŮ S KLIENTY JE PRO MĚ

TOU NEJVYŠŠÍ PRIORITOU

 

JEDNOTLIVÉ FÁZE FINANČNÍHO PLÁNU

Základem veškerého počínání je vytvoření důvěry mezi mnou a vámi. Chápu, že spravování peněz je velmi citlivá záležitost a proto je zapotřebí i citlivý přístup z mé strany. S informacemi, které od vás získám, nakládám pouze v rozsahu oprávněného zájmu. Pomůžu vám postavit základy vašeho finančního plánu, díky kterému můžete postupně získat finanční svobodu. 

1
2
3
4
5

NAVAZUJI S VÁMI KONTAKT

a domlouváme se na oboustranné spolupráci

ZJIŠŤUJI VAŠE CÍLE A PŘÁNÍ

ke kterým směřujete a kterých chcete dosáhnout

ANALYZUJI STÁVAJÍCÍ SITUACI

a navrhuji jednotlivé fáze finančního plánu

REALIZUJI FINANČNÍ PLÁN

odpovídající časovým a finančním možnostem

DOMLOUVÁME SE NA DALŠÍ PÉČI

a pravidelné kontrole vedoucí k dosažení cílů

1
2
3

NAVAZUJI S VÁMI KONTAKT

a domlouváme se na oboustranné spolupráci

ZJIŠŤUJI VAŠE CÍLE A PŘÁNÍ

ke kterým směřujete a kterých chcete dosáhnout

ANALYZUJI STÁVAJÍCÍ SITUACI

a navrhuji jednotlivé fáze finančního plánu

4
5

REALIZUJI FINANČNÍ PLÁN

odpovídající časovým a finančním možnostem

DOMLOUVÁME SE NA DALŠÍ PÉČI

a pravidelné kontrole vedoucí k dosažení cílů

1

NAVAZUJI S VÁMI KONTAKT

a domlouváme se na oboustranné spolupráci

2

ZJIŠŤUJI VAŠE CÍLE A PŘÁNÍ

ke kterým směřujete a kterých chcete dosáhnout

3

ANALYZUJI STÁVAJÍCÍ SITUACI

a navrhuji jednotlivé fáze finančního plánu

4

REALIZUJI FINANČNÍ PLÁN

odpovídající časovým a finančním možnostem

5

DOMLOUVÁME SE NA DALŠÍ PÉČI

a pravidelné kontrole vedoucí k dosažení cílů

MOJE HODNOTY

MOJE HODNOTY

five stars I PROFESIONALITA MŮŽE BÝT LIDSKÁ

Udělám všechno pro to, abyste se u mě v kanceláři cítili jako ve svém prostoru. Velmi si zakládám na profesionalitě, lidském přístupu a férovém jednání. Společně se propracujeme k vytvoření krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finančních cílů. Pomůžu vám vytvořit smysluplný finanční plán, který bude zohledňovat vaše finanční cíle, finanční postoje i finanční možnosti. 


POKROK NEZASTAVÍME - PŘIŠLA DOBA ONLINE SJEDNÁVÁNÍ SMLUV

Vytvořila jsem pro vás VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ, která může sloužit k několika účelům. Jednak v době, kdy se nemůžeme vídat osobně, ale také pro řešení vašich drobných otázek a kdy obě strany chceme ušetřit náš čas. 

VSTUPTE - povedu vás krok za krokem k odpovědím na vaše otázky!  

MOJE HODNOTY
MOJE HODNOTY

FINANČNÍ VZDĚLÁNÍ A NÁVYKY OVLIVŇUJÍ KVALITU ŽIVOTA

Každý z nás neseme plnou zodpovědnost za své finanční chování a za svá finanční rozhodnutí. Výsledkem zdravého finančního stylu nemusí být jenom dostatek peněz. Můžete se naučit mít ke svým penězům zdravý přístup tím, že si jich budete zdravě užívat, rozmnožovat i utrácet. 

 

UKÁŽI VÁM, JAK  

 

VY SAMI URČUJETE, JAKOU FINANČNÍ PARTII ROZEHRAJETE!


ZASTAVTE SE U NÁS V KANCELÁŘI

Přijďte si k nám pro dobrou náladu. Nebo jen tak, když si nebudete s něčím vědět rady. Jsme tu pro vás. 
 

ZASTAVTE SE U NÁS V KANCELÁŘI
ZASTAVTE SE U NÁS V KANCELÁŘI
ZASTAVTE SE U NÁS V KANCELÁŘI

VŠECHNO, CO NABÍZÍM SVÝM KLIENTŮM, TAKÉ SAMA VYUŽÍVÁM.

V rámci nabídky služeb do 30. 10. 2020 smluvně spolupracuji s PROFORZA finance, a.s. Investiční produkty do 30. 10. 2020 zprostředkovávám jako vázaný zástupce v registru ČNB pod IČ 05205611 a zároveň pod investičním zprostředkovatelem Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770. Pojistné produkty do 30. 10. 2020 zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel v registru ČNB pod číslem 145378PPZ, IČ 42337631 a zároveň pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s., 032585PA. Spotřebitelské úvěry do 30. 10. 2020 zprostředkovávám jako vázaný zástupce v registru ČNB pod IČ 05205611 a zároveň pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s., IČ 26439719. Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty a https://www.chytryhonza.cz/kontakty-a-informace-pro-zakazniky.